Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Λάρισας για τους Υπόχρεους ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει  όλους τους Υπόχρεους ΓΕΜΗ είτε είναι μέλη του Επιμελητηρίου είτε όχι  ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υφίσταται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, να καταβάλουν στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το αντίστοιχο (κατά νομική μορφή) τέλοςτήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ και στην περίπτωση που, κάποιος υπόχρεος, δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες το παραπάνω τέλος, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ εκ του Νόμου να αποστείλουν τα εν λόγω τέλη στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση καιείσπραξη με  βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, και προκειμένου να μην αναγκαστεί να εφαρμόσει την ανωτέρω διαδικασία, καλεί τις επιχειρήσεις,που υπάγονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας  καιείναι εγγεγραμμένα στο ΓΕΜΗ, να τακτοποιήσουν το αργότερο έως τις 15/11/2019 τουλάχιστον τις οφειλές του έτους 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι τα τέλη του ΓΕΜΗ είναι ετήσια και καθορίζονται ανά νομική μορφή ως κάτωθι:

ΑΤΟΜΙΚΗ: 30ευρώ

ΟΕ/ΕΕ:  80ευρώ

ΙΚΕ: 100 ευρώ

ΕΠΕ: 150 ευρώ

ΑΕ:  320 ευρώ

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο ΓΕΜΗ μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr από όπου τυπώνετε τους κωδικούς πληρωμής.

Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω ΤΕΛΗ δεν δύναται να πληρωθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου αλλά μόνο ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω οποιουδήποτε webbaking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε στα ταμεία των Τραπεζών.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!