Συνεδριάζει τη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, το Δ.Σ. Φαρσάλων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2019.
  2. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
  3. Έγκριση φιλοξενίας των μελών της Επιστημονικής Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Messina Ιταλίας ανασκαφική έρευνα της αρχαίας Σκοτούσσας και εξειδίκευση πίστωσης.
  4. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Φιλοτέχνηση ορειχάλκινης Ασπίδας του Ομηρικού Αχιλλέα» (αίτημα του γλύπτη).
  5. Έγκριση της με αριθμό 31/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) με θέμα «Επιβολή του Περιβαλλοντικού κόστους, και του Κόστους Πόρου στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) Πηνειού (EL0816) και (Λ.Α.Π.) Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος στους λογαριασμούς ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων για το έτος 2019 με ΑΔΑ : 97ΥΔΟΡ10-ΥΕΤ έγγραφο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
  6. Αντικατάσταση μισθωτή (λόγω θανάτου), δημοτικού αγροτεμαχίου 30,00 στρεμμάτων στη θέση «Κάντζια» της Τ.Κ. Αχιλλείου, Δήμου Φαρσάλων.
  7. Έγκριση κατάργησης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου και Αντιδημάρχων.