Στην 1η Συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δικτύου EURoma στην Αθήνα ο Δήμος Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων, ήταν εκ των δυο δήμων σε όλη την χώρα, που προσκλήθηκε από τη Επιτροπή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού δικτύου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, για να παρουσιάσει το έργο που υλοποιεί για την μετεγκατάσταση των Ρομά στην περιοχή του.

Τον εκπροσώπησε η Κυριακή Π. Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, η οποία παρουσίασε σε εκπροσώπους 15 χωρών, αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρμόδιων φορέων την κατάσταση του Δήμου Φαρσάλων και το πρόγραμμα της προσωρινή μετεγκατάστασης.

Επίσης ανέφερε, τις προσπάθειες και τον στρατηγικό σχεδιασμό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα Φάρσαλα με Δήμαρχο τον Άρη Καραχάλιο,  για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του πληθυσμού ΡΟΜΑ. Η εν λόγω παρουσίαση πήρε πολύ καλές κριτικές από τους διοργανωτές. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μόνο δύο πόλεις από όλη την Ελλάδα προσκλήθηκαν για να παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές τους.

Με την φιλοξενία των Ελλήνων εταίρων, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) και της Ειδικής Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η συνάντηση συγκέντρωσε τους εταίρους του EURoma, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και άλλους αρμόδιους Έλληνες φορείς για να αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα που έχουν σημασία για τη βελτίωση της χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της Κοινότητας των Ρομά.

Στη συνάντηση  συμμετείχαν  οι εταίροι του  Δικτύου EURoma από 15 χώρες-μέλη, αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρμόδιων φορέων, καθώς και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι Ρομά. Τη συνάντηση καλωσόρισαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ο Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ο Δημήτρης Τρουλάκης  Διευθυντής της ΕΥΣΕΚΤ και η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά Αικατερίνη Γιάντσιου.

Η Tereza Epalza από τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Dora Husz από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης – τμήμα Συντονισμού κατά των Διακρίσεων, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά μέχρι το 2020 ανέπτυξαν θέματα για το σχεδιασμό της στρατηγικής για μετά το 2020. Ανέλυσαν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στα κράτη μέλη, τα επόμενα βήματα  και τις  προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την υλοποίηση της σε εθνικό επίπεδο.

Ο Dominique Be από τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης – τμήμα Αναπηρίας και Ένταξης, μίλησε για την προστασία των ευάλωτων παιδιών στην ΕΕ, ενώ η κυρία Katja Vauhkonen από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την επερχόμενη προεδρία της Φινλανδίας και τα ζητήματα των Ρομά.

Τη δεύτερη μέρα παρουσιάστηκε  η  περίπτωση της Ελλάδας. Η Αλεξάνδρα Καραγιάννη, επιστημονική συνεργάτιδα νομικών επιστημών της Ειδικής Γραμματείας, παρουσίασε την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, με ιδιαίτερες αναφορές στο ρόλο της Ειδικής Γραμματείας και στις δράσεις του επιχειρησιακού, ενώ ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση,  την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα μελλοντικά σχέδια. Στη συνέχεια η Μαρία Ζαμπέλη από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), ανέλυσε τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και τη χρήση των οικονομικών πόρων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά σύμφωνα με τους βασικούς θεματικούς άξονες.

Ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ανέλυσε τις προσεγγίσεις και τις στρατηγικές σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά.

Στο τελευταίο πάνελ της ημέρας συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίοι αποτύπωσαν τις εμπειρίες που αντλούμε σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από την υλοποίηση των δράσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά. Στη συζήτηση συμμετείχαν: Η Ειδική Γραμματέας, Αικατερίνη Γιάντσιου, η Ελένη Δεσιώτου, Διαμεσολαβήτρια στο Παράρτημα Ρομά Χαλανδρίου και η Κυριακή Παναγιωτοπούλου από το Δήμο Φαρσάλων. O κύριος Janos Szabo από τη διαχειριστική αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της Ουγγαρίας, ο κύριος Tamas Szondy από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουγγαρίας και ο Matej Mikuska από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας.

Ακολούθησε ανοικτός διάλογος.