Αποτελέσματα πειραμάτων στο ΕΠΑΛ

Στο ΕΠΑΛ και στον εργαστηριακό χώρο του τομέα Γεωπονίας την προηγούμενη σχολική χρονιά 2018-2019 στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος Φ.Μ.Κ (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας),  έγινε προσπάθεια σε πειραματικό επίπεδο να εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμων στην γεωργική πράξη. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε αν η χρήση διαφορετικών τύπων λιπασμάτων επηρεάζει την βραστικότητα της φακής, κάτι που προβληματίζει πολλούς φακοπαραγωγούς γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην προώθηση και διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διατηρήθηκαν κάποιες παράμετρες σταθερές (ελεγχόμενες μεταβλητές), διατήρηση μάρτυρα, έκταση πειραματικής επιφάνειας (τ.μ) ποσότητα σπόρου (γραμ/τ.μ), δόσεις λιπάσματος, συχνότητα και ποσότητα (γραμ./τ.μ) το περιβάλλον ανάπτυξης (σπορά σε υπαίθριο χώρο, άρα κλιματολογικές συνθήκες ίδιες) προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αλλαγές στην εξελικτική πορεία των φυτών αλλά και στην ποιότητα των σπόρων (εξαρτημένες μεταβλητές). Κατά την συγκομιδή και έλεγχο της βραστικότητας της φακής το βράσιμο έγινε στην ίδια ποσότητα νερού και φακής, στον ίδιο χρόνο (λεπτά), πηγή θερμότητας κλπ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανάμεσα  σε δώδεκα διαφορετικούς τύπους λιπασμάτων, χημικών, βιολογικών, με διαφορετική σύνθεση θρεπτικών στοιχείων η βραστικότητα επηρεάστηκε με αισθητή διαφορά απο τη χορήγηση φωσφόρου (P)  ενώ λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε η χρήση καλίου (Κ).  Το αποτέλεσμα της έρευνας επιβεβαίωσε την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την άποψη πολλών ειδικών επιστημόνων, γεωπόνων στο πεδίο εφαρμογής.

Εκτιμώ  ότι τα ΕΠΑΛ στα πλαίσια των εργαστηριακών τους μαθημάτων μπορούν να δώσουν απλές πρακτικές συμβουλές σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και όχι μόνο αφού αφουγκράζονται καθημερινά τα προβλήματα και της αδυναμίες της γεωργικής παραγωγής.

Νικόλαος Σταφύλης ,Msc

Εκπαιδευτικός του τομέα Γεωπονίας

Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Αγιάς