Επίσκεψη σε πυροσβεστική και ΕΜΑΚ για τον Γιώργο Αδαμούλη

Στα πλαίσια των επαφών μου συναντήθηκα με τον Δ/τη της πυροσβεστικής Ζήση  Μπρούζα καθώς και με τον Διοικητή της 8ης Ε.Μ.Α.Κ Λάμπρο Κίτσιο. Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, να περάσω από όλα τα τμήματα και στο τέλος να συνομιλήσω με τους Πυροσβέστες. Τα παράπονα τους έντονα για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό και αυτοκίνητα που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους. Οι δόκιμοι μου ανέφεραν ότι δεν τους εξασφαλίζουν ούτε τη στολή. Τους υποσχέθηκα ότι σαν αυριανή κυβέρνηση ότι θα επιλύσουμε τα αυτονόητα και δίκαια αιτήματα τους. Ζητούνε καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού και λιγότερους φόρους. Ζητούνε δηλαδή το αυτονόητο!!