Διάχυση αποτελεσμάτων ERASMUS – Γνωριμία με το coaching

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου, στο Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετείχαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά στον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή, είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν από τον εκπαιδευτικό του σχολείου και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) κ. Αρβάλη Κωνσταντίνο πάνω σε θέματα Coaching και τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υποστηρίξουν κατά την επόμενη σχολική χρονιά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους μαθητές του σχολείου μέσα από την θέση του Συμβούλου Καθηγητή.

Η επιμόρφωση έρχεται ως συνέχεια των υποστηρικτικών δράσεων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αποτελεί ουσιαστικά την διάχυση των αποτελεσμάτων από την συμμετοχή των μελών της, στο πρόγραμμα διάρκειας επτά ημερών που υλοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου στους χώρους του Ιδρύματος Olde Vechte Foundation, στο Ommen της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ .

Κατά την επιμόρφωση, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές ενός επιτυχημένου coaching (επιθυμητά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού-coach, τρόποι οργάνωσης των συνεδριών κ.α.) καθώς και τα βασικά τμήματα μία συνεδρίας μεταξύ καθηγητή-μαθητή (στα πλαίσια του θεσμού Συμβούλου καθηγητή που λειτουργεί επιτυχημένα στα ΕΠΑΛ).

Τέλος στους εκπαιδευτικούς παρουσιάστηκαν διάφοροι Μέθοδοι Συζήτησης αλλά και Τεχνικές Διάγνωσης προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των συνεδριών με τους μαθητές.

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή αποτελεί μία καινοτόμο δράση που εφαρμόζεται στους νεοεισερχόμενους μαθητές του σχολείου, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Επιπλέον στόχος είναι να υποδεχθεί, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ψυχικά τους νεοεισερχόμενους μαθητές, ώστε η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον να είναι ομαλή και λειτουργική, αλλά και να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πιθανή άρση προβλημάτων που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών.

Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου, σημαντική ήταν η παρουσία και παρέμβαση της ψυχολόγου του σχολείου κας. Ελένης Ρεπανά, δίνοντας τις σωστές κατευθύνσεις στην ομάδα των Συμβούλων Καθηγητών.