Ενημέρωση για τους μελισσοκόμους

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνεται η κατάθεση των δελτίων αποστολής/φορτωτικών, των εκκαθαριστικών 2018 και οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών για τους μελισσοκόμους που συμμετέχουν στη δράση 3.2 (μετακινήσεις).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας στο 2410533366.