Συνάντηση για τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής τροφίμων

Στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο «Εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου και εδαφική σήμανση. Ο ρόλος των καταναλωτών στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συμμετοχικών συστημάτων πιστοποίησης» διοργανώνεται συνάντηση εργασίας στο Μουζάκι στις 21-22 Ιουνίου 2019.

Στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ομάδων καταναλωτών και σύλλογοι (συνεταιρισμοί καταναλωτών, αγορές χωρίς μεσάζοντες, πρωτοβουλίες δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου, καταστήματα με τοπικά τρόφιμα) από Αθήνα Θεσσαλονίκη και Λάρισα και συγκεκριμένα:

•Συνεταιρισμός παραγωγών-καταναλωτών «Το Κουκούλι», Θεσσαλονίκη

•Συνεταιρισμός «Άλλος τρόπος», Θεσσαλονίκη

•Συνεταιρισμός καταναλωτών «Βios coop», Θεσσαλονίκη

•Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας «Συν άλλοις», Αθήνα

•Δίκτυο Χωρίς Μεσάζοντες – 5ου Διαμερίσματος, Πάρκο Δρακοπούλου, Αθήνα

•«Μποστάνι – Συνέργεια για τη διατροφή» – Αγορά Κυψέλης, Αθήνα

•Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

•Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας

•Ενεργοί Πολίτες Λάρισας

καθώς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πάντειου Πανεπιστημίου οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα των εναλλακτικών δικτύων τροφίμου και της εδαφικής σήμανσης.

Η συνάντηση (εργαστήριο) έχει ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών, αντιλήψεων και εμπειριών γύρω από το θέμα της συμμετοχικής διαδικασίας πιστοποίησης της ποιότητας του τοπικού τροφίμου εστιάζοντας στους τρόπους συμμετοχής των καταναλωτών στις διαδικασίες εγγύησης  της ποιότητας της φέτας ΠΟΠ, σε συνεργασία με παραγωγούς και άλλους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής του εδαφικού cluster ‘Terra Thessalia’. Έχει προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα καταναλωτών προκειμένου να γίνει μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης των χαρακτηριστικών που αποδεικνύουν την ποιότητα του τοπικού τροφίμου και των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Οι εργασίες της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου και στο Μουζάκι Palace ενώ θα γίνουν και επισκέψεις πεδίου σε κτηνοτροφική μονάδα όσο και σε βιοτεχνική τυροκομική μονάδα της περιοχής Μουζακίου.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Γούσιος Δημήτρης –τηλέφωνο επικοινωνίας :2421074463-6948180357