Σδρόλια: Αβάσιμες οι ανησυχίες για το έργο της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου

Με αφορμή δημοσιεύματα που εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη του έργου του Αρχαίου Θεάτρου, το οποίο εκτελεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, μετά από ένταξη στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-20, επισημαίνονται τα εξής:

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε κατά ένα μέρος μέσω δωρεάς του Διαζώματος και κατά δεύτερο μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λαρισαίων. Η δωρεά της μελέτης που αφορά στο Διάζωμα έγινε αποδεκτή με ειδική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, την αρ. 219806/22536/687/248/10-5-2018 της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων – Τμήμα Μελετών. Σημειωτέον ότι η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, αυτή εγκρίθηκε με χωριστή απόφαση, την αρ. 313471/32418/938/23-7-2018 της Διεύθυνσης Αναστηλώσεως, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με αρ. 21/5-6-2018.

Είναι φανερό ότι καμία πρόθεση δεν υπήρχε για παράκαμψη του ΚΑΣ, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε τη μελέτη, ενώ στη συνέχεια η υπηρεσία μας προέβη στις ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π.

Σταυρούλα Σδρόλια

Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!