Εκδήλωση στα Φάρσαλα για το πρόγραμμα Leader

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας-ΑΑΕ Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε.) στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, διοργανώνει σε συνεργασία  με τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλωνενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 06/06/2019 και ώρα 18.30 μ.μ., στα γραφεία του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων, Καναδά 24, στα Φάρσαλα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Ειδικότερα ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:

• Επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
• Ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ)
• Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, κλπ)
• Επιχειρήσεις επεξεργασίας δασικών προϊόντων
• Επενδύσεις Οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
• Υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων και συνεργασιών

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER εφαρμόζεται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, εξαιρουμένης της Δ.Κ. Λάρισας. Η Δημόσια Δαπάνη της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ύψος των 4,05 εκατ. Ευρώ περίπου, με δυνατότητα και προοπτική αύξησης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται, ανάλογα με τη υποδράση και το καθεστώς ενίσχυσης, από 50% εως 65% .