Κλικ Δημοτικών Εκλογών στα Φάρσαλα

To ifarsala.gr βρέθηκε στα εκλογικά τμήματα και σας παραθέτει “κλικ” από την εκλογική διαδικασία της Β’ Κυριακής στα Φάρσαλα.