Κλικ Δημοτικών Εκλογών στα Φάρσαλα

To ifarsala.gr βρέθηκε στα εκλογικά τμήματα και σας παραθέτει «κλικ» από την εκλογική διαδικασία της Β’ Κυριακής στα Φάρσαλα.