Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων Βάιος Νικολάου, καλεί σε συνεδρίαση το σώμα, στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του Δήμου Φαρσάλων.
 2. Έγκριση αποδοχής ποσού 84.045,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για καταβολή της 1ης, 2ης και 3ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2019 για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και κατανομή.
 3. Έγκριση Υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Φαρσάλων με τον ΟΠΑΚΠΑ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υποβολή πρότασης «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 5. Έγκριση υποβολή πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων» στο Ε.Π. ‘ Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020’, άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Πρόσκληση 502/11-02-2019 με κωδικό πρόσκλησης 065 και α/α ΟΠΣ 3540 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 6. Έγκριση περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργίας του κτιρίου του Δημαρχείου Φαρσάλων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 7. Έγκριση μελέτης για την εκπόνηση ΣΒΑΚ – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Φαρσάλων», στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 3/2019 με τίτλο « Κατασκευή Παραδοσιακής Κρήνης στα Πλατάνια Πλατείας Καραϊσκάκη», ΚΑΕ30/7326.25, Π=7.192,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 4/2019 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φαρσάλων», ΚΑΕ 30/7323.07, Π=400.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 5/2019 με τίτλο «Μικρά Τεχνικά Έργα Υποδομών Οδοποιΐας», ΚΑΕ 30/7323.12, Π=70.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 6/2019 με τίτλο «Μικρά Έργα Ηλεκτροφωτισμού», ΚΑΕ 20/7325.01, Π=30.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 7/2019 με τίτλο «Ανακατασκευή Πλατείας Πολυδαμείου», ΚΑΕ 30/7322.00, Π=50.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 9/2019 με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π=940.000,00€) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 10/2019 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Κτηνοτροφικής οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς», ΚΑΕ 30/7323.06, Π=198.000€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 11/2019 με τίτλο «Ανακατασκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 5Χ5 της πόλης των Φαρσάλων», ΚΑΕ 15/7326.02, Π=60.000€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 12/2019 με τίτλο «Εργασίες Επισκευής Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σταυρού», ΚΑΕ 30/7336.19, Π=20.000€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 13/2019 με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και επισκευής Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας», ΚΑΕ 30/7336.17, Π=7.200€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 14/2019 με τίτλο «Εργασίες Ανακαίνισης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αχιλλείου», ΚΑΕ 30/7336.09, Π=7.000€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 20. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας για τις Εργασίες «Επισκευή Στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Λυκείου» στην Τ.Κ Φαρσάλων
 21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΓ.ΕΥΫΔΡΙΟ-ΠΟΛΥΝΕΡΙ-ΚΡΗΝΗ-ΑΝΩΧΩΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-ΔΙΛΟΦΟ ΚΤΛ.)» .
 22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ Β.ΔΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
 23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».
 24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΧΩΡΙΟΥ».
 25. Έγκριση ή μη για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των αδερφών Μακρή στο Ο.Τ. 523 Γ.
 26. Έγκριση ανταλλαγής Δημοτικής Ιδιοκτησίας (αγρός) με ιδιοκτησία Αθανασίου Αλμυριώτη του Δημητρίου στην Τ.Κ. Ερέτρειας (οικισμός Ασπρόγειας ).
 27. Έγκριση ανταλλαγής Δημοτικής Ιδιοκτησίας (οικόπεδο) με ιδιοκτησία Αθανασίου Τριανταφυλλόπουλου του Χρήστου στην Τ.Κ. Βασιλή.
 28. Αποδοχή οικοπέδων Νο 5 και 6 στο Ο.Τ. 104Α ιδιοκτησίας Μπουλούτσου Χρήστου από τον Δήμο Φαρσάλων προκειμένου να διαγραφούν οι οφειλές σε γη και χρήμα του Ν.1337/83 προς τον Δήμο Φαρσάλων σύμφωνα με την 264/2018 απόφαση του Δ.Σ. Φαρσάλων.
 29. Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στο εθελοντικό πρόγραμμα «let’s do it 2019» την 7η.04.2019.
 30. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων κατά τις Άγιες Ημέρες του ΠΑΣΧΑ και εξειδίκευση πίστωσης.
 31. Έγκριση υπογραφής σύμβασης μίσθωσης του Δήμου, με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας Α.Ε.», προς εκτέλεση δρομολογίου από Φάρσαλα – Ναρθάκιο – Σκοπιά.
 32. Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης από τον ΟΤΕ για χρήση αποκλειστικά πρόσβασης στο διαδίκτυο.