Εκλογές στον Αγρ. Σύλλογο Κατωχωρίου

Την Κυριακή (24/03), θα πραγματοποιηθούν εκλογές στον Αγροτικό Σύλλογο Κατωχωρίου, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο κατάστημα Ταξ. Βασιλόπουλου στο Κατωχώρι.