Απολογισμός και πρόσκληση για εκλογές στο Μορφ. Πολ. Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στον Αγ. Γεώργιο Φαρσάλων με θέματα:

1)Εκλογή Πρόεδρου Γενικής Συνέλευσης
2)Έκθεση πεπραγμένων Δ/κου Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής
3)Έγκριση Απολογισμού 2018
4)Εισηγήσεις Προτάσεις Μελών
5)Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών
6)Εκλογές για την ανάδειξη Δ/κου Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Συλλόγου εως τις 22 Μαρτίου 2019.