Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Φαρσάλων κ. Βάιος Νικολάου καλεί το σώμα σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου οικον. έτους 2019 (μετά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού).

Την Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 20:00:

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Διλόφου».
 2. Έγκριση της με αριθμό 4/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την Εκκλησία» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό (Π = 12.000,00€ με ΦΠΑ).
 3. Έγκριση επέμβασης αλλαγής χρήσης και υποβολής αιτήματος εξαγοράς δημοτικών ακινήτων εκμισθωμένων σε τρίτους παραγωγούς.
 4. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.
 5. Έγκριση απόδοσης αναδρομικής εισφοράς από τον Δήμο στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).
 6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΟΚΑΝΑ για δημιουργία τοπικής δράσης «Εργαστηρίου ζωής» και εξειδίκευση πίστωσης.
 7. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 167/26.06.2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά το τέλος άρδευσης σουσαμιού.
 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 62.605,95€ από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 9. Έγκριση της αριθμ. 36/19.02.2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβολή έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2018».
 10. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου & εξειδίκευση πίστωση
 11. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την 26η.03.2019 αγροτικής ημερίδας με θέμα : «ψεκασμός και φυτοφάρμακα» και εξειδίκευση πίστωσης.
 12. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης εκτελεσθέντων πατριωτών την 30η.03.2019 στους οικισμούς του Δήμου Φαρσάλων, Δενδράκια και Σιδηροδρομικό Σταθμό αντίστοιχα και εξειδίκευση πίστωσης.
 13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης την 31η.03.2019 στην Τ.Κ. Βαμβακούς για τον αγρότη αγωνιστή Ευάγγελο Κομισόπουλο και εξειδίκευση πίστωσης.
 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο εθελοντικό πρόγραμμα «let’s do it 2019» την 12η.04.2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
 15. Έγκριση συνδιοργάνωσης σκακιστικής εκδήλωσης με Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων και Πανθεσσαλικού μαθητικού πρωταθλήματος και εξειδίκευση πίστωσης.
 16. Έγκριση διοργάνωσης δράσης υγείας του Δήμου Φαρσάλων με τίτλο: «Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων» σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Κένταυρος, την Κυριακή 14.04.2019  και εξειδίκευση πίστωσης.
 17. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Γυμναστικό Σύλλογο Φαρσάλων την 14η.04.2019 τοπικού τουρνουά Basket (3χ3) και εξειδίκευση πίστωσης.
 18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου με την επωνυμία: «Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Φαρσάλων» και εξειδίκευση πίστωσης.
 19. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου με την επωνυμία : «Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων Κέντρο Προβληματισμού και Διαλόγου» για τη λειτουργία του Σχολικού Μουσείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και εξειδίκευση πίστωσης.
 20. Έγκριση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και εξειδίκευση πίστωσης.