Πρόσληψη υπαλλήλου στον Αγρ. Συν. Φαρσάλων Ενιπέα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός επαρχίας Φαρσάλων ο Ενιπέας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη ενός υπαλλήλου για εργασία στα γραφεία του συνεταιρισμού στο Μικρό ΕΥΥΔΡΙΟ Φαρσάλων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: πτυχίο λογιστικής ή οικονομικού ή γεωπόνου. Εμπειρία σε παρεμφερή εργασία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς και η γνώση αγγλικών και πτυχίου Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στο email του συνεταιρισμού asefen17@gmail.com μέχρι και τη Παρασκευή 29/03/2019

Εκ του ΔΣ