ΓΣΕΒΕΕ: «Ανάσα» για χιλιάδες επιχειρηματίες η νέα ρύθμιση 120 δόσεων

«Στην παρούσα συγκυρία και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που να δίνει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρηματίες που άντεξαν και κράτησαν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές κατά τη διάρκεια της κρίσης» επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα μέλη της που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να είναι συνεπή προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους (εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019), διαφορετικά δεν θα μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η τελευταία δεκαετία υπήρξε οικονομικά και κοινωνικά πολύ δύσκολη για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας «και ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που βίωσαν τη συνεχή πτώση του τζίρου τους εξαιτίας της κατακρήμνισης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συνεχούς αύξησης των φόρων και των υποχρεώσεων».

Η Συνομοσπονδία δηλώνει ότι προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις της, όσο και μέσα από τις σχετικές έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, να τονίσει «τα αδιέξοδα που δημιουργούσε η πολιτική εσωτερικής υποτίμησης. Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι η πολιτική αυτή θα οδηγούσε σε εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους και είχαμε κατ’ επανάληψη προτείνει ρεαλιστικά μέτρα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και προς τη φορολογική διοίκηση. Δυστυχώς, οι προτάσεις μας δεν υιοθετήθηκαν, με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών» σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.