Μία Νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Το Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει στους μαθητές της περιοχής , υλοποιεί από την φετινή σχολική χρονιά μια σειρά καινοτόμων δράσεων του προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Το Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ), που εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ,συμπληρώνει τον παραδοσιακό επαγγελματικό ρόλο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή την προετοιμασία των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

Στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Φαρσάλων, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, υλοποιούνται τέσσερις (4) από τους άξονες του προγράμματος :

1.Ψυχολόγος

Στο σχολείο έχει τοποθετηθεί εξειδικευμένη ψυχολόγος που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές πουδιατυπώνουν σχετικό αίτημα. Επίσης υποστηρίζει και καθοδηγεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου καθηγητή

2. Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή

Εφαρμόζεται στους νεοεγγραφόμενους μαθητές του σχολείου, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.  Ήδη, η υλοποίησή του έχει παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα.

3. Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία

Αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» στις τάξεις των ΕΠΑ.Λ. με σκοπότην ενδυνάμωση των μαθητών ως προς γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες μαθηματικού λογισμού με διδακτικές πρακτικές στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Υλοποιείται με την παρουσία δύο (2) εκπαιδευτικών ταυτόχρονα στην αίθουσα, για τα συγκεκριμένα μαθήματα.

4. Σχέδια δράσης

Αφορά κυρίως μαθητές της Α’ τάξης, εμπλέκοντας ως υποστηρικτές όλο τον σύλλογο διδασκόντων και τους μαθητές ειδικοτήτων Β, Γ τάξεων. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Τα σχέδια δράσης έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα NOESIS, δια μέσου της Σχολικής Επιτροπής. Κατά την φετινή σχολική χρονιά, στο ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων αναπτύσσονται οι εξής δράσεις :

Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Δημιουργία κόμικ “Αχιλλέας, η ζωή ενός θρύλου”
Δημιουργία web site & διαφημιστικών φυλλαδίων για το ΕΠΑ.Λ.
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα)
Αναβάθμιση σχολικού περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καινοτόμες δράσεις του ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων μπορείτε να βρείτε στο web site που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές στην διεύθυνση http://1epalfarsal.lar.sch.gr/mnae ή στα τηλέφωνα 24910-23755/22816.