Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Μ.Ν.Λάρισας

Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων  Νομού Λάρισας στο ξενοδοχείο Μετροπόλ.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν

1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑ-Υ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

4. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ