Ολοκληρώθηκε η πέμπτη θεματική ενότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Φάρσαλα

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων η πέμπτη  θεματική ενότητα του δωρεάν επιμορφωτικού προγράμματος στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Φαρσάλων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το πρόγραμμα που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 55 πόλεις –   είναι η μεγαλύτερη δωρεάν επιμόρφωση στην Ελλάδα – γίνεται στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό ως κοινωνική-επιμορφωτική δράση.

Την πέμπτη πεντάωρη θεματική ενότητα με θέμα: «Θετική Ψυχολογία: Θεωρητικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές» εισηγήθηκε η Δρ. Ειρήνη Σπανάκη, Ειδική Αγωγή  του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος ΚΕΣΥ Ηρακλείου Κρήτης.

Στα Φάρσαλα παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης περισσότεροι από 170 πολίτες. Το πρόγραμμα  πραγματοποιείται σε εννέα πεντάωρες συναντήσεις από διδάσκοντες, που συνδυάζουν αρμονικά την επιστημονικότητα με την εμπειρία, το θεωρητικό με την πρακτική συμπεριφορά, το κλασικό με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, τη συγχρονικότητα με τις διαχρονικές ερμηνείες, τη διεπιστημονικότητα με την εξειδίκευση, τα ερευνητικά πορίσματα με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις. Τα μαθήματα  υλοποιούνται μια φορά τον μήνα, ημέρα Σάββατο και ώρες 16.00-21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων. Τα επόμενα μαθήματα θα γίνουν στις παρακάτω ημερομηνίες: 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 18 Μαΐου και 8 Ιουνίου. Υπεύθυνος συντονιστής του προγράμματος για το Δήμο Φαρσάλων: Κώστας Δερλός, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.