«Πυρά» Αγοραστού κατά Ντίτορα για υπερδιπλασιασμό του κόστους άρδευσης – «Χαράτσι» στο νερό καταγγέλλουν οι αγρότες

Το Περιβαλλοντικό κόστος στις λεκάνες απορροής του Πηνειού και των Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου, που περιλαμβάνουν όλους τους Δήμους της Μαγνησίας καθορίστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι αγρότες της Μαγνησίας αναφέρουν πως το κόστος αυξάνεται κατά 12 ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο και κάνουν λόγο για «χαράτσι» στο νερό, από τους παρόχους. Η απόφαση αφορά και τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ το κόστος θεωρείται υψηλό και για τη βιομηχανία.

To τέλος αφορά στην κατανάλωση ανά κυβικό μέτρο και τη χρήση ύδατος που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες για το έτος 2019. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, όπως η ΔΕΥΑΜΒ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 πρέπει να προσδιορίσουν τα τιμολόγιά τους και να κοινοποιήσουν τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, για τον προσδιορισμό των τιμολογίων τους, θα λάβουν υπόψη πέρα του χρηματοοικονομικού κόστους, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου. Στα τιμολόγια των παρόχων θα αναγράφεται υποχρεωτικά με διακριτό, ευκρινή και εύληπτο τρόπο, το «περιβαλλοντικό τέλος», το οποίο εισπράττεται από τους τελικούς χρήστες.
Σε όλη τη Μαγνησία το περιβαλλοντικό τέλος καθορίζεται για την οικιακή χρήση κάθε χρόνο και ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης σε 0,00001 ευρώ, για την άρδευση σε 0,00021 ευρώ, για την κτηνοτροφία σε 0,00111 ευρώ και για τη βιομηχανία σε 0,00131 ευρώ.

Για τη γεωργία το ετήσιο κόστος ανά κυβικό μέτρο καθορίζεται σε 0,0002 ευρώ, για την κτηνοτροφία σε 0,0011 ευρώ και για τη βιομηχανία σε 0,0013 ευρώ.


Το κόστος πόρου για την οικιακή χρήση καθορίστηκε σε 0,00001 ευρώ και η ίδια τιμή ισχύει για τη βιομηχανία και τη γεωργία.
Το περιβαλλοντικό τέλος θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα χρηματοδοτεί έργα εξοικονόμησης και διαχείρισης υδάτων.
Σκοπός της απόφασης «είναι η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών και της μεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου».

Επίθεση Αγοραστού σε Ντίτορα
«Ως κόλαφο» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός την απόφαση για το περιβαλλοντικό τέλος άρδευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που υπέγραψε ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Νικόλαος Ντίτορας, κατόπιν εντολής του υπουργείου Περιβάλλοντος, και υπερδιπλασιάζει το κόστος άρδευσης των παραγωγών της θεσσαλικής γης.
Σε σύσκεψη που είχε με τους προέδρους των ΤΟΕΒ ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι πρόκειται για μια απόφαση που βάζει «ταφόπλακα» στην παραγωγή στη Θεσσαλία, καθώς το κόστος του περιβαλλοντικού τέλους για τους αγρότες της Θεσσαλίας είναι εκατονταπλάσιο από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σημείωσε «οι αγρότες της Θεσσαλίας θα κληθούν να πληρώσουν για 100 στρέμματα 1.200 ευρώ, ενώ οι συνάδερφοί τους σε άλλες περιοχές της Ελλάδος θα πληρώνουν στα 100 στρέμματα 1 ευρώ.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας χαρακτήρισε ως τραγικότητα της ιστορίας όσα διαδραματίζονται, υπογραμμίζοντας ότι «η απόφαση εκδόθηκε την ώρα που οι αγρότες αποχώρησαν από τα μπλόκα, ενώ ανάμεσα στα αιτήματα που κατέθεσαν προς την κυβέρνηση ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής. Έρχεται κατόπιν εορτής η κυβέρνηση και αυξάνει το κόστος παραγωγής».

 

Πηγή: e-thessalia.gr