Συνταξιούχοι Δημοσίου ν.Λάρισας: Υποβολή ένστασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου νομού Λάρισας καλεί τα μέλη του να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου -εφόσον το επιθυμούν- για την επιστροφή όλων των παρανόμως παρακρατηθέντων Συντάξεων κύριων και Επικουρικών, δώρων και επιδόματος άδειας.

Οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, για τη σχετική ενημέρωση και υποβολή της ένστασης.

Δ/νση Γραφείου : Μ.Αλεξάνδρου 7, 3ος όροφος, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00’-13.00’,ΤΗΛ.2410/535541

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΚΑΡΑΓΩΓΟΣ                                                                         Ι. ΓΑΛΛΙΟΣ