Ξεχωριστά από φέτος τα εκκαθαριστικά των συζύγων

Σε υποχρεωτικό… διαζύγιο της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης προχωρά από φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Κάθε σύζυγος, ανεξάρτητα αν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση, θα λάβει ξεχωριστό εκκαθαριστικό, χωρίς να γίνεται συµψηφισµός.

Χθες δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόµενο της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, από την οποία προκύπτει η παραπάνω σηµαντική αλλαγή για όλα τα έγγαµα ζευγάρια αλλά και όσους ζουν µε σύµφωνο συµβίωσης. Ακόµη και αν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, δηλαδή δεν κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα λαµβάνει ο καθένας ξεχωριστά το δικό του εκκαθαριστικό, χωρίς να γίνονται µεταξύ τους συµψηφισµοί του αποτελέσµατος της εκκαθάρισης.

Με βάση ό,τι ίσχυε µέχρι πέρυσι το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης του συζύγου συµψηφιζόταν µε το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης της συζύγου και η διαφορά, αν ήταν θετική, βεβαιωνόταν στο όνοµα του συζύγου, ενώ αν ήταν αρνητική, η επιστροφή φόρου γινόταν και πάλι στον σύζυγο. Πλέον από φέτος κάθε σύζυγος θα λαµβάνει το δικό του εκκαθαριστικό σηµείωµα (πράξη προσδιορισµού του φόρου) και είτε θα καλείται να πληρώσει φόρο είτε θα του επιστρέφεται φόρος χωρίς να γίνονται συµψηφισµοί.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι αναµένεται να εκδοθούν περισσότερα από δύο εκατοµµύρια επιπλέον εκκαθαριστικά, ενώ πολλές σύζυγοι θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά στη φορολογική τους δήλωση δικό τους τραπεζικό λογαριασµό για την είσπραξη επιστροφής. Στην απόφαση ορίζεται ότι κάθε σύζυγος θα δηλώσει στο Ε1 δικό του τραπεζικό λογαριασµό, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασµού, αυτός θα πρέπει να δηλωθεί και από τους δύο συζύγους στο Ε1.

Πολλές σύζυγοι θα πρέπει να δηλώσουν δικό τους λογαριασµό για την είσπραξη επιστροφής

Στην απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζεται συγκεκριµένα: «Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές, δεν απαιτείται καµία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους».

Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισµού φόρου, µία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.
Οσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, στην περίπτωση που ενηµερώσουν το Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ΔΟΥ µε δήλωση µεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους.

Μέχρι πέρυσι για τα ζευγάρια που έκαναν κοινή δήλωση εκδιδόταν µία πράξη προσδιορισµού φόρου και η πίστωση ή η χρέωση βεβαιωνόταν στο όνοµα του συζύγου

Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους και υπόχρεο υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το µέρος του συµφώνου συµβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος δηλώνεται ως υπόχρεο και για τα εισοδήµατα του άλλου µέρους του συµφώνου συµβίωσης.

Καµία αλλαγή στις δόσεις

Καµία αλλαγή δεν προβλέπεται στο ηµερολόγιο πληρωµής του φόρου εισοδήµατος. Ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης, ο φόρος θα πληρωθεί σε τρεις διµηνιαίες δόσεις, δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέµβριο και Νοέµβριο. Στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης υπάρχουν µικροαλλαγές, όπως η διαγραφή κωδικών οι οποίοι έχουν πλέον περιέλθει σε αχρησία λόγω αλλαγών στη φορολογική νοµοθεσία. Σηµειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων σχεδιάζει να ανοίξει φέτος την εφαρµογή για την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης νωρίτερα από ποτέ, δηλαδή ακόµη και στα µέσα Μαρτίου

Πηγή: ethnos.gr