Συνεδριάζει το Δ.Σ. Φαρσάλων με 25 θέματα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1) Έγκριση Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2019 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ).

2) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας (άρθρο 116 ν.4547/18- ΦΕΚ/102 Α/12-6-18).

3) Έγκριση Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών έτους 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα

4) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Φαρσάλων.

5) Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρσάλων».

6) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αγωγού στην περιοχή υδρομάστευσης Σκοπιάς».

7) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Υδραυλικής μελέτης αγωγού στην περιοχή υδρομάστευσης Βρυσιών».

8) Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

9) Λήψη απόφασης ανοίγματος Ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

10) Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

11) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.

12) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή της Γυναίκας 2019» την 3η Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης.

13) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων: α) «Εορτασμός της Τσικνοπέμπτης» β) «Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας» και εξειδίκευση πίστωσης

14) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Φαρσαλινό καρναβάλι 2019» την 10η Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.

15) Έγκριση διοργάνωσης της γιορτής εθελοντισμού του Δήμου Φαρσάλων με τίτλο: «Γίνε το κομμάτι που λείπει» σε συνεργασία με τον σύλλογο Εθελοντών δοτών μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και ειδίκευση πίστωσης.

16) Έγκριση διοργάνωσης Ημερίδας με τίτλο «Ημερίδα εις μνήμη Δημητρίου Καραμανώλη, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου» σε συνεργασία με την Ελληνική Γαστρεντολογική Εταιρεία και το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.), την 24η Μαρτίου 2019 και ειδίκευση πίστωσης.

17) Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης υποδοχής των αποστολών του προγράμματος με τίτλο «ERASMUS Lifeboats full of hopes», την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.

18) Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.ΠΠ.Υ.) και εξειδίκευση πίστωσης.

19) Έγκριση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες και εξειδίκευση πίστωσης.

20) Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης στα αθλητικά του Δήμου για το αγωνιστικό έτος 2018 – 2019 και εξειδίκευση πίστωσης

21) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.

22) Έγκριση της με αριθμό 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ετών 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων».

23) Έγκριση της με αριθμό 7/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2019 (πρώτη – Λογιστική τακτοποίηση).

24) Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου – Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού -Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)» έτους 2019».

25) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου