Καινοτόμες δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2ο και 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων

Για μία ακόμη χρονιά το 2ο και 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων και οι νηπιαγωγοί Ειρήνη Μαυρίδου και Παππά Όλγα, συμμετέχουν σε καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με 27 Νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Σερβία και την Τουρκία. «Be cool, recycle in school» είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος καιεντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή «Περιβάλλον και εκπαίδευση  για την αειφόρο ανάπτυξη».

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών).

Θα καλλιεργήσουν δεξιότητες, στάσεις και σωστές συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες.

Την έναρξη του προγράμματος χαιρέτησε η αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Μπένου Ντίνα η οποία μίλησε στους μικρούς μαθητές για την αξία της ανακύκλωσης και  υποσχέθηκε να συνδράμει στις δράσεις των δύο νηπιαγωγείων με κάθε δυνατό τρόπο.