Στοιχεία για την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι στις 5/10/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησηςτου υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η πρόσκληση αφορούσε δύο δράσεις του υπομέτρου, τη δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ανέρχεται στα 316 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 295,2 εκ. ευρώ προορίζονται για τη δράση 4.1.1 και τα 20,8 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3. Από τα ανωτέρω ποσά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών συλλογικών προσώπων τα 73,8 εκ ευρώ για τη δράση 4.1.1 και τα 10,4 εκ. ευρώ για τη δράση 4.1.3

Συνολικά υποβλήθηκαν 15.364 αιτήσεις ενίσχυσης με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 1,6 δισ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 935 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία ανά είδος προσώπου (φυσικά και νομικά πρόσωπα συλλογικά σχήματα), και αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανά περιφέρεια ακολουθούν στους επόμενους πίνακες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου και θα γίνει με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ακολουθήσουν οι εντάξεις των δικαιούχων που θα καλύπτονται από το όριο των πιστώσεων.

Ακολουθεί ο σχετικός ενημερωτικός πίνακας:

Σύνολο Αιτήσεων
(φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων)
στο σύνολο των δράσεων
(4.1.1 και 4.1.3)
Περιφέρεια
Προϋπ/σμός Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη)*
Σύνολο Αιτήσεων
Αιτούμενη δημόσια δαπάνη
Αιτήσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Αιτούμενη δημόσια δαπάνη από φυσικά και νομικά πρόσωπα*
Αιτήσεις συλλογικών σχημάτων
Αιτούμενη δημόσια δαπάνη συλλογικών σχημάτων*
Αν.Μακεδονίας και Θράκης
   28.825.000 
     1.744  
  129.240.000 
          1.695  
    115.092.000  
              49  
 14.148.000  
Αττικής
     9.310.000 
        100  
      7.657.000  
               98  
        7.240.000  
                2  
417.000  
Βορείου Αιγαίου
   16.561.000 
     1.237  
    80.481.000  
          1.235  
      79.620.000  
                2  
      861.000  
Δυτικής Ελλάδας
   28.288.000 
     1.244  
    70.242.000  
          1.239  
      68.809.000  
                5  
   1.433.000  
Δυτ. Μακεδονίας
   20.947.000 
     1.083  
    73.438.000  
          1.051  
      63.138.000  
              32  
 10.300.000  
Ηπείρου
   16.292.000 
        540  
    36.110.000  
             534  
      33.753.000  
                6  
   2.356.000  
Θεσσαλίας
   30.884.000 
     1.762  
  104.572.000 
          1.735  
      96.486.000  
              27  
   8.086.000  
Ιονίων Νήσων
     8.415.000 
          91  
      4.127.000  
               90  
        3.561.000  
                1  
      566.000  
Κεν. Μακεδονίας
   59.530.000 
     3.906  
  250.608.000 
          3.808  
    222.525.000 
              98  
 28.084.000  
Κρήτης
   28.288.000 
     1.103  
    55.070.000  
          1.099  
      53.764.000  
                4  
   1.306.000  
Νοτίου Αιγαίου
     9.668.000 
        204  
    15.671.000  
             204  
      15.671.000  
           
                   
Πελοποννήσου
   31.331.000 
     1.407  
    59.173.000  
          1.404  
      58.611.000  
                3  
      562.000  
Στερεάς Ελλάδας
   27.661.000 
        943  
    48.561.000  
             938  
      47.537.000  
                5  
   1.024.000  
Χώρα
 316.000.000 
   15.364  
  934.948.000 
        15.130  
    865.806.000 
            234  
 69.143.000  

*Η δημόσια δαπάνη για την κάλυψη των συλλογικών σχημάτων αφορά το 25% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για το μέτρο 4.1.1 και το 50% για το μέτρο 4.1.3. Το σταθμισμένο ποσοστό του προϋπολογισμού που κατευθύνεται για τις ανάγκες των συλλογικών σχημάτων ανέρχεται στο 26,6% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!