Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 17 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 17 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της πόλεως των Φαρσάλων» για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΠΠΑ 2014-2020.
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Τ.Κ. Βαμβακού της Δ.Ε Πολυδάμαντα» για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΠΠΑ 2014-2020.
 3. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρησή του ως πολιτιστικό κέντρο».
 4. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ. Γ304Β )».
 5. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακού της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων».
 6. Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Φαρσάλων 2015-2019.
 7. Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρησή του ως πολιτιστικό κέντρο» στο Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER”, ΠΠΑ 2014-2020.
 8. Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ. Γ304Β)» στο Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΠΠΑ 2014-2020.
 9. Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακού της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» στο Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΠΠΑ 2014-2020.
 10. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Φαρσάλων και Δήμου Φαρσάλων για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Χαρτογράφηση, ψηφιοποίηση, δημιουργία βάσης δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ και εισαγωγή σε GIS» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Χαρτογράφηση, ψηφιοποίηση, δημιουργία βάσης δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΦ και εισαγωγή σε GIS» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας «16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».
 12. Έγκριση της με αριθμό 29/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση υπόστεγου φύλαξης αρχαιοτήτων Σκοτούσας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
 14. Έγκριση διοργάνωσης ετήσιας εκδήλωσης για το ανασκαφικό έργο στην αρχαία Σκοτούσσα και εξειδίκευση της πίστωσης.
 15. Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και εξειδίκευση της πίστωσης.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.
 17. Έγκριση δαπανών για δικηγόρους και συμβαιολογράφους και εξειδίκευση της πίστωσης.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!