Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 255.635,00 € για την υλοποίηση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (ΟΤ Γ 305Ε & ΟΤ Γ 305Ζ)», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Πράσινου Ταμείου.
 2. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (οδός Λαμίας, οδός Παπαφλέσσα, οδός Βουλγαροκτόνου, Ο.Τ. Γ118Β )».
 3. Λήψη απόφασης περί οριστικοποίησης του Γενικού Σχεδίου Διάταξης και τυπολογίας κατοικιών για το πρόγραμμα με τίτλο : «Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εγκατάστασης (Ρομά) του Δήμου Φαρσάλων – τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4483/2017.
 4. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 5. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης.
 6. Έγκριση συνδιοργάνωσης αγροτικής ημερίδας την 22.09.2018 με αγροτικούς φορείς της Θεσσαλίας.
 7. Έγκριση δράσης του Δήμου με τίτλο «Ποδηλατοδρομία στην πόλη» την 23η.09.2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και εξειδίκευση της πίστωσης.
 8. Έγκριση φιλοξενίας επίσημης σερβικής αποστολής δημοσιογράφων κ.λ.π. την 22.09.2018 και εξειδίκευση της πίστωσης.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του 6ου ετήσιου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ – Ημιμαραθώνιος Δρόμος» την 30.09.2018 και εξειδίκευση της πίστωσης.
 10. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στην μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» και εξειδίκευση της πίστωσης.
 11. Έγκριση διοργάνωσης ιατρικών εκδηλώσεων και εξειδίκευση της πίστωσης.
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου Μικρασιατών επαρχίας Φαρσάλων την 20.09.2018 και εξειδίκευση της πίστωσης.
 13. Αποδοχή ποσού 62.605,95€ (Γ΄ κατανομή έτους 2018), από το ΥΠ.ΕΣ. & κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους, δαπανών.
 14. Έγκριση της με αριθμό 75/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (έκτη).
 15. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 28/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου & μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) έτους 2018».
 16. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 258/2011 ΑΔΣ με θέμα : «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του Δημοτικού Σχολείου Ασπρόγειας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπρόγειας (αίτημα συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ»).
 17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!