Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλικίου Ασπροποτάμου

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλικίου Ασπροποτάμου, που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες, έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Σταυρούλα Ιακωβάκη Αντωνοπούλου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Ευαγγελία Γκέβρου

Γραμματέας: Γεωργία Λεβέντη Ρίζου

Ταμίας: Βίκυ Ίφου Τασιοπούλου

Δ. Σχέσεις: Σοφία Μαυρογιώργου Ζαχαρή

Αναπ. Ταμίας: Αλεξάνδρα Αποστόλου Ψαρογιώργου

Αναπ. Γραμματέας: Μαρία Παπαθανασίου Στίγκα