Νέο Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανθούσας Ασπροποτάμου

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθούσας Ασπροποτάμου, που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες, έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:Σουγιά Ευαγγελία
Αντιπρόεδρος: Λάμαρης Δημήτρης.
Γραμματέας: Τράντου Βούλα
Ταμίας: Τύμπα Βάσω
Μέλος: Ρουκά Γάκη Λένα
Μέλος: Λιάμπας Πάνος
Μέλος: Κάψος Αποστόλης
Αναπλ/τικος: Λιάμπας Απόστολος