Συνεδριάζει την Τρίτη (28/08) το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Φαρσάλων και εγγραφή νέου έργου με τίτλο “Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων”.
 2. Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο “Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων ”, στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” , στην Πρόσκληση ΙV στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας”.
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού Δημοτικού Οικοπέδου μεταστέγασης του Πυροσβεστικού κλιμακίου Φαρσάλων και υποβολή Κτηριολογικού Προγράμματος προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης επιχορήγησης των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για την προσαρμογή τους σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 (Πρόσκληση με αριθμό πρωτοκ. 31630/28-06-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών).
 5. Έγκριση και παραλαβή “Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  για τη σύνταξη του φακέλου : Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Φαρσάλων”.
 6. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικον. Έτους 2018.
 7. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 8. Έγκριση διοργάνωσης της 13ης ετήσιας «ΓΙΟΡΤΗΣ ΧΑΛΒΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2018» την 14, 15 & 16 /09/2018 και εξειδίκευση πίστωσης.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της ορχήστρας Νέων του Δήμου με τίτλο: «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» για την ενίσχυση του εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εξειδίκευση πίστωσης.
 10. Έγκριση φιλοξενίας των μελών της ιταλικής αρχαιολογικής αποστολής της Σκοτούσσας και εξειδίκευση πίστωσης.
 11. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπείας «Γιατροί του Κόσμου» για την έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή καθώς και εξέταση ηλικιωμένων ατόμων και εξειδίκευση πίστωσης.
 12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών Προσώπων.
 13. Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τον Φο.Δ.Σ.Α. με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Ζύγισης στο ΣΜΑ Φαρσάλων».
 14. Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμο με τον Φο.Δ.Σ.Α. με τίτλο : «Παροχή υπηρεσίας για την Υποστήριξη της λειτουργίας του ΣΜΑ Φαρσάλων».
 15. Αντικατάσταση Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, στην εγκεκριμένη Πράξη με τίτλο : «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
 16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
 17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.