Άνοιξε η εφαρμογή για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, στην ιστοσελίδα του ΗΔΙΚΑ, idika.gr.

Η ένταξη για το 2018 γίνεται και πάλι με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του 2017.

Όσοι καταναλωτές είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο έχουν επίσης την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης, ενώ όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια θα μπορούν να παραμείνουν στο Κ.Ο.Τ. μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Δηλαδή, μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές, εάν και μέχρι 30/11/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση για Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, τότε αυτόματα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από 01/12/2018) ακόμη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.

Η εφαρμογή θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ και μετά την 30η Νοεμβρίου 2018.