Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τα προσωπικά δεδομένα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, προκειμένου οι δικηγόροι της Λάρισας να αποκτήσουν εμπειρογνωσία για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 25 Μαΐου 2018. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (επαγγελματίες) , εφόσον επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είτε των πελατών τους, είτε του προσωπικού που απασχολούν υποχρεούνται να συμμορφωθούν στον Κανονισμό , αφού τα πρόστιμα που απειλούνται για τυχόν παραβίαση των διατάξεων αυτού είναι αρκετά υψηλά.

To ενδιαφέρον των δικηγόρων υπήρξε αυξημένο, αφού περίπου 140 δικηγόροι το παρακολούθησαν. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 9 έως και 14 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ήταν διάρκειας 40 ωρών και περιλαμβάνονταν σε αυτό οι εξής θεματικές ενότητες:

● Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων ● Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ● Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία ● Νομιμότητα και Οριοθέτηση Επεξεργασίας ● Λογοδοσία & Οργάνωση της Συμμόρφωσης ● Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου στη προστασία δεδομένων – Διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ ● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ● Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων ● Η αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ● Πληροφόρηση ● Έννομη προστασία & ευθύνη ● Ειδικότερες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ● Επεξεργασία/προστασία δεδομένων εργαζομένων ● Ζητήματα επεξεργασίας / προστασίας δεδομένων στον δημόσιο τομέα ● Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ● Η οδηγία 2016/680/ΕΕ («αστυνομική οδηγία») και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ● Ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-privacy) ● Ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων ● Ο ρόλος του δικηγόρου στην κανονιστική συμμόρφωση ● Ο Δικηγόρος ως υπεύθυνος επεξεργασίας ● Εσωτερική οργάνωση ● Τεχνικά μέτρα συμμόρφωσης.

Οι εκπαιδευτές υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Αναστασόπουλου , δικηγόρου Αθηνών και μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ , πρόσφεραν υψηλής ποιότητας γνώσεις ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί τις επόμενες ημέρες βεβαίωση παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου.

Σε δήλωσή της η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Νικολέττα Μπασδέκη ανέφερε : «Οι δικηγόροι που παρακολούθησαν το σεμινάριο είναι έτοιμοι να παράσχουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στα προσωπικά δεδομένα. Ήδη σχεδιάζουμε τον νέο κύκλο σεμιναρίων με την έναρξη του δικαστικού έτους, εφόσον υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον και από άλλους συναδέλφους. Με την μεταλαμπάδευση της γνώσης των έμπειρων εκπαιδευτών οι συνάδελφοι ήδη προετοιμάζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα να συμμορφωθούν και αναλαμβάνουν θέσεις Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας θα συνεργαστεί άψογα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να είναι «θωρακισμένοι» απέναντι στις νέες απαιτήσεις προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Αναστασόπουλο και όλους τους εισηγητές του σεμιναρίου για την άψογη διεξαγωγή του σεμιναρίου στους δικηγόρους της πόλης μας.»