Τα τμήματα β’ ξένης γλώσσας για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού σε Τρίκαλα – Λάρισα – Μαγνησία

Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ελ. Αναστασοπούλου για τα τμήματα β’ ξένης γλώσσας τάξεων Ε’ και ΣΤ’που θα λειτουργήσουν σε 4/Θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία των Δ.Π.Ε. Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για να δείτε τα τμήματα β’ ξένης γλώσσας του ν. Τρικάλων κλικ εδώ.

Για να δείτε τα τμήματα β’ ξένης γλώσσας του ν. Λάρισας κλικ εδώ.

Για να δείτε τα τμήματα β’ ξένης γλώσσας του ν. Μαγνησίας κλικ εδώ.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για την διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας:

Σύμφωνα με τα ισχύοντα που αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ε ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στο Διευθυντή του σχολείου.

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε ́ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α ́ και β ́) προϋποθέσεις, η β ́ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

Πηγή: karditsalive.net