ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες του τέως ΟΑΕΕ

Σε διευκρινίσεις για την πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες του τέως ΟΑΕΕ προχώρησε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει όσους καταβάλλουν τις δόσεις μέσω παγίων εντολών, οι δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου 2018 θα εισπραχθούν ως εξής:

– Στις 23 Ιουλίου για όσους βρίσκονται στη ρύθμιση Ν. 4305/2014.

– Στις 31 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα, για όσους βρίσκονται στις λοιπές ρυθμίσεις (Ν. 4152/13-Πάγια Ρύθμιση, Νέα Αρχή και 4321/15).

Ο ΕΦΚΑ σημειώνει ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές ποσό στον λογαριασμό τους για την είσπραξη δύο δόσεων μαζί στις ημερομηνίες αυτές.