ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις τράπεζες οι πληρωμές δαπανών άνω των 500 ευρώ για τα ΠΑΑ

Στα γκισέ των τραπεζών θα εξοφλούνται πλέον όλες οι δαπάνες, άνω των 500 ευρώ, για τα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Αντίθετα, εφόσον οι δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 500 ευρώ, τότε οι πληρωμές δύνανται να πραγματοποιούνται και εκτός του τραπεζικού συστήματος.

«Κάθε είδους δαπάνη που συνοδεύεται από νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας έως 500 ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται και χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής» αναφέρει η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και συνεχίζει: «Κάθε φορολογικό στοιχείο που αφορά σε αγορά επενδυτικών αγαθών καθαρής, αξίας άνω των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, η τμηματική ή ολική εξόφλησή του, γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Αναφέρει δε, πως δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός των ενιαίων δαπανών, με στόχο την αποφυγή της υποχρέωσης εξόφλησης μέσω των τραπεζών.

Επίσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι η εξόφληση θα πιστοποιείται με την υποβολή της απόδειξης είσπραξης ή της εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης.

Άλλωστε, όπως σημειώνει, η ένδειξη «εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική απόδειξη.

Πηγή: naftemporiki.gr