Το κατάστημα πληροφορικής Πιτσάβας Κ. Γεώργιος προφέρει δώρα με κάθε εγγραφή για το πιστοποιητικό πληροφορικής

Το κατάστημα πληροφορικής Πιτσάβας Κ. Γεώργιος προσφέρει για την Λευκή Νύχτα δώρα αξίας 60 Ευρώ σε οποιον/α πραγματοποιήσει εγγραφή για το πιστοποιητικό πληροφορικής.