Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων

Ο Συλλογος Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων σας προσκαλεί, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, Καναδά 24 (Αίθουσα Εμπορικού Συλλόγου) στις  22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017

2. Οικονομικός  απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2017

3. Παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού έτους 2017.

4. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., για την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και για αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία (ΟΠΟΤΤΕ), για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 7/06/2018.