Παρέμβαση ΡΑΕ στα ΕΛΤΑ για τους λογαριασμούς ΔΕΗ

Παρέμβαση στην πολύκροτη υπόθεση της «ομηρίας» δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ, μετά την κόντρα τους με το Δημόσιο και την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, έκανε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Όπως αναφέρει η Αρχή, έχει γίνει δέκτης καταγγελιών από καταναλωτές που ενώ έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ηλεκτρικού στα ταχυδρομεία, κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση συνέπειας 15% στο τιμολόγιο ρεύματος, να απωλέσουν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΗ ή ακόμη και να βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή ρεύματος, με υπαιτιότητα των ΕΛΤΑ.

Η ΡΑΕ έστειλε επιστολή προς την ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους ρεύματος, καθώς και στα ΕΛΤΑ και άλλες εταιρείες είσπραξης λογαριασμών ρεύματος, ζητώντας να πληροφορηθεί τις ακριβείς διαστάσεις και επιπτώσεις του φαινομένου, μέσα σε διάστημα 10 ημερών.

Η επιστολή της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίο παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/ φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματος “εκπτώσεων συνέπειας” η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών.

Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:

α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπροθέσμως από τους καταναλωτές από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως

β) εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/ και σε διακοπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις

γ) πως πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας, αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.

Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Τι λένε τα ΕΛΤΑ

Επισήμως, από την πλευρά των ΕΛΤΑ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το θέμα, ωστόσο πηγές της διοίκησης επικαλούνται προβλήματα στις χρηματοροές τους, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας. Πηγές των ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι η ομαλοποίηση των ταμειακών ροών είναι θέμα ολίγων ημερών, καθώς αναμένεται η καταβολή των ποσών που έχουν προβλεφθεί με την τροπολογία Παπά για την καθολική υπηρεσία που παρέχουν τα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή των οφειλόμενων στη ΔΕΗ θα απαλειφθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ σε άλλους προμηθευτές υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν οφειλόμενα.

Πηγή: ant1news.gr