Μαθητές ενημερώθηκαν για την αρχαία Φάρσαλο

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας, η Αρχαιολόγος – Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Φαρσάλων Βάσω Νούλα επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ευυδρίου Λόφου και μίλησε στους μικρούς μαθητές για τα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα της αρχαίας Φαρσάλου.
Η ανταπόκριση των μαθητών στις καινούριες γνώσεις και πληροφορίες υπήρξε θετικότατη.