Διπλές εισφορές τον Μάιο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες

Δύο ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλουν από τον Μάιο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015.

Συγκεκριμένα, θα πληρώσουν τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του 2018, αλλά και τις αναδρομικές που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017.

Αναλυτικότερα,  θα πρέπει να πληρώσουν:

  • Τις τρέχουσες εισφορές για τον Μάρτιο του 2018 έως τις 18 Μαΐου. Κανονικά, οι εισφορές αυτές θα έπρεπε να καταβληθούν έως χθες, 30 Απριλίου, αλλά ο ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της σχετικής προθεσμίας λόγω της αναστάτωσης που έφερε στα συστήματα της  ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) η εκκαθάριση των εισφορών του 2017.
  • Την 1η δόση του χρεωστικού υπολοίπου τους έως τις 31 Μαΐου.

Οι εισφορές του Μαρτίου 2018 θα είναι ίδιες με εκείνες που κατέβαλλαν οι επαγγελματίες για τους περασμένους δύο μήνες (Ιανουάριος –Φεβρουάριος).

Με άλλα λόγια, θα είναι υπολογισμένες ως ποσοστό του 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος του 2016 και των καταβληθεισών εισφορών του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015.

Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ που δήλωσε καθαρό εισόδημα 30.000 το 2016 και 25.000 ευρώ το 2015, θα καταβάλλει τρέχουσες μηνιαίες εισφορές 699 ευρώ  [ 26,9% Χ 85% (30.000 ευρώ +26,9% Χ 25.000 ευρώ ):12 ]

Η 1η δόση εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου θα προκύψει από το 1/5 της θετικής διαφοράς μεταξύ των καταβλητέων εισφορών του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 και των καταβληθεισών εισφορών του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015. Τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον τα εισοδήματα του 2015 και του 2016 ξεπερνούν τα 7.032 ευρώ, δηλαδή βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του κατώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών.

Αν βρίσκονται κάτω από το επίπεδο αυτό, δεν θα προκύψει κανένα υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό), καθώς και στη μία και την άλλη περίπτωση χρεώνονται με τις ελάχιστες εισφορές (26,9% Χ 7032 ευρώ: 12).

Για παράδειγμα, ο παραπάνω επαγγελματίας θα πρέπει να καταβάλλει αναδρομικές εισφορές κάθε μήνα (από τον Μάιο έως το Σεπτέμβριο) ύψους  269 ευρώ [(26,9% Χ 30000 ευρώ  – 26,9% Χ 25000 ευρώ ): 5]

Συνεπώς το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα θα ανέρχεται σε 968 ευρώ (τρέχουσες εισφορές 699 ευρώ + δόση εξόφλησης χρεωστικού υπολοίπου εκκαθάρισης εισφορών 2017 ύψους 269 ευρώ).

Για όσους δήλωσαν χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 (σ.σ. και σε κάθε περίπτωση πάνω από 7.032 ευρώ), θα προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο.

  • Αν το υπόλοιπο αυτό είναι μεγαλύτερο από 50 ευρώ, θα τους επιστραφεί εφάπαξ.
  • Αν το υπόλοιπο είναι χαμηλότερο από 50 ευρώ, δεν θα επιστραφεί, αλλά θα συμψηφισθεί με τις μελλοντικές τρέχουσες εισφορές, οδηγώντας στην ισόποση μείωση τους.

Στην περίπτωση, όμως, που ένας επαγγελματίας έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο θα συμψηφισθεί με αυτές, μειώνοντάς τες ισόποσα.

Πηγή: ant1news.gr