4ο Συνέδριο αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Λάρισα (Α’ ΜΕΡΟΣ)

John Andrews, Consultant editor, The Economist, Συγγραφέας, The World in Conflict
Η αγροτική παραγωγή έχει σημειώσει μεγάλες προόδους τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πολύ λιγότερη πείνα στον κόσμο, και όπου υπάρχει οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αποτυχία της πολιτικής διανομής και όχι σε αποτυχία του αγροτικού τομέα επεσήμανε ο πρόεδρος του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα John Andrews. Επίσης, τόνισε ότι η προτεραιότητα των καταναλωτών σήμερα είναι να έχουν υγιή και ασφαλή τρόφιμα και μια αγροτική παραγωγή που θα συμβάλει σε έναν πιο καθαρό πλανήτη.

Βαγγέλης Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Η αυστηρή στοχοθέτηση της χρήσης και η άριστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ αποτελεί βασική πρόκληση στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως επεσήμανε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε τις εξής απόψεις – μηνύματα: να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, να μην υπάρξει πλήρης σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων, να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, και να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε «πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση».

Ο κ. Αποστόλου έκανε λόγο για πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 5,6 δις Ευρώ (4,7 δις κοινοτικοί και 0,9 δις εθνικοί). Όπως είπε, συνολικά ως σήμερα έχουν προκηρυχθεί 2,3 δις €, ενώ 1,5 δις € θα απορροφηθούν σε συνεχιζόμενα από τη προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα, που σημαίνει ότι το 65% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος έχει δεσμευτεί.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου, ευρύτερα, το μέλλον του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα θα οριοθετηθεί από τις εξής τρεις παραμέτρους:

  • Το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα αποφασιστεί για το ταμείο συνοχής σε ένα από τα προσεχή Συμβούλια Κορυφής
  • Τη συνολική στρατηγική για τη νέα ΚΑΠ που θα χαραχτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των Συμβουλίων Υπουργών Γεωργίας
  • Τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Βασίλειος Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα διευθετήσεως των οφειλών προς την πρώην ΑΤΕ με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψιν την βιώσιμη οικονομική δυνατότητα εκάστου δανειολήπτη βάσει των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων και της εισοδηματικής ικανότητάς του», σημείωσε αναφορικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων κατά την εισήγησή του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικόητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης.

Δίνοντας μια εικόνα της σημερινής συνολικής οφειλής των αγροτικών δανείων, υπογράμμισε ότι το συνολικό ποσό αφορά 1,51 εκ. ευρώ σε 39.261 αγροτικά δάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, το παρόν πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για έξι μήνες από 1η Μαΐου 2018 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Επίσης, «αποφασίστηκε η δημιουργία call center από την PQH, με σκοπό την ταχεία εξυπηρέτηση των δανειοληπτών». Τέλος, «βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο συσκέψεων αναφορικά με τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής, ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στο τοπίο που διαμορφώνεται για την αγροτική πολιτική στην Ευρώπη με την πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και κυρίως μετά τις ανακοινώσεις για το μέλλον της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) επικεντρώθηκε ο διευθυντής Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τάσος Χανιώτης, ο οποίος παρέθεσε ομιλία στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα.

Η μείωση για τις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ θα είναι τελικά κάτι λιγότερο από 4%, ανέφερε ο κ. Χανιώτης.  Η στρεμματική ενίσχυση για πολλά χρόνια στην Ελλάδα θα είναι διπλάσια από τον κοινοτικό μέσο όρο. Η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι για τη μετά το 2020 εποχή. Το νέο περιβάλλον τιμών, τα νέα δεδομένα του εμπορίου, όπου διμερείς συμφωνίες παίρνουν προτεραιότητα έναντι του ΠΟΕ, και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική δράση είναι τρεις αλλαγές που θα χαρακτηρίσουν το τοπίο στον γεωργικό και διατροφικό τομέα τα επόμενα χρόνια. Αφ’ ετέρου, ο κ. Χανιώτης επεσήμανε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας προέρχεται κυρίως από τη μείωση των θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα και λιγότερο από την έρευνα, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Βασικές προτεραιότητες για την ΚΑΠ του αύριο θα είναι η περιβαλλοντική και κλιματική δράση, η πιο στοχευμένη στήριξη, η μεγαλύτερη χρήση της γνώσης και της τεχνολογίας και η αναδιανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ε.Ε., κρατών μελών και παραγωγών.

Αθανάσιος Τσαυτάρης, Ομότιμος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κοσμήτωρ,  Κολέγιο Περρωτής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφορίας σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο οποίος παρέθεσε ομιλία στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα. Η πληροφορία είναι πανταχού παρούσα, ανέφερε ο κ. Τσαυτάρης, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γενετική πληροφορία. Η βιοπληροφορική εκτοξεύθηκε μετά την ανάπτυξη των τεχνολογιών ανάγνωσης του DNA. Αυτό θα φέρει δραματικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας, μεταξύ άλλων στη βελτίωση του σπόρου, την καλλιέργεια, τη μεταποίηση, τη διακίνηση, στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κ.λπ., υπογράμμμισε. Τις πιο σημαντικές συνέπειες θα δεχθεί το πρώτο βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, που έχει να κάνει με τον σπόρο και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Η βελτίωση των φυτών θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, πολύ πιο γρήγορη και αυτό θα έχει ως συνέπεια να παράγονται πολύ πιο φτηνά σπόροι, ενώ θα αποτιμηθεί και θα αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα η βιοποικιλότητα. Περαιτέρω, ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στις προόδους που σημειώνονται στους τομείς της επιγονιδιωματικής και της μεταγονιδιωματικής.

Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτής, Tομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Νέα Δημοκρατία
Η αξιωματική αντιπολίτευση προτάσσει ένα «Σχέδιο Σωτηρίας» της αγροτικής παραγωγής, επεσήμανε κατά την ομιλία της στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα η βουλευτής και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία μίλησε για «λανθασμένο μείγμα πολιτικών που δυστυχώς καθρεφτίζεται στην κατακόρυφη πτώση του αγροτικού εισοδήματος κατά 9,1% το 2016 σε σχέση με το 2015».

Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε θέσεις όπως η επιστροφή «από το σημερινό άναρχο τοπίο» σε καθεστώς πλήρους ελέγχου για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, άμεση ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, επαναφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στους πραγματικούς κατά προτεραιότητα  δικαιούχους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, και αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων χωρών, όπως του γαλλικού μοντέλου για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από αθέμιτες πρακτικές.

«Μειώνουμε τον συντελεστή φορολόγησης από το 22% στο 9% για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων από το  29-20% σε 2 χρόνια, εξορθολογίζουμε τις ασφαλιστικές εισφορές με αναπτυξιακά κριτήρια, και εγγυόμαστε άριστη αξιοποίηση όλου του κοινοτικού κεκτημένου Α’ και Β’ πυλώνα καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ», πρόσθεσε η κ. Αραμπατζή, αναφερόμενη στη «δέσμευση της ΝΔ» για την ανάταξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Μιχάλης Ανατολίτης, Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
«Τι ζητάει σήμερα η αγορά; Ζητάει επώνυμα και ασφαλή προιόντα, με σταθερή και υψηλή ποιότητα, που να έχουν παραχθεί μέσα από φιλικές στο περιβάλλον πιστοποιημένες διαδικασίες  παραγωγής και από εκπαιδευμένους ανθρώπους, και φυσικά ζητάει να ενημερωθεί και να έχει στη διάθεση του επαρκής και αξιόπιστες πληροφορίες», επεσήμανε κατά την ομιλία του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Μιχάλης Ανατολίτης.

Ο ίδιος παρατήρησε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει, που τρέχει με ταχύτητες 4G και που συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες,  «εμείς κινδυνεύουμε να μείνουμε εγκλωβισμένοι στο περιθώριο, καθηλωμένοι στις χώρες χαμηλής παραγωγικής βάσης, χαμηλής εξειδίκευσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας και τελικά χαμηλών μισθών».

Ο κ. Ανατολίτης υπογράμμισε ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα παραμένει ακόμη και σήμερα ένας σημαντικός κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Το γεωργικό προιόν αποτελεί το 6% του εθνικού ΑΕΠ, οι εξαγωγές αγροτικών προιόντων αντιπροσωπεύουν το 1/3 των συνολικών εξαγωγών της χώρας και δίνει δουλειά στο 17% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Γιώργος Κασαπίδης, Βουλευτής, Νέα Δημοκρατία
Στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω της παραγωγής νέου πλούτου στη χώρα έδωσε έμφαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος μετείχε ως ομιλητής στις εργασίες του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα. Ως προς αυτό, ο γεωργικός τομέας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, είπε ο κ. Κασαπίδης. Αναφέρθηκε στον καίριο ρόλο της παράδοσης, της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, που έχουν ως κοινό παρονομαστή τη γνώση. Η παράδοση αναφέρεται στην εμπειρική γνώση και η τεχνογνωσία και η καινοτομία στη συστηματική επιστημονική γνώση. Εκτίμησε ότι αυτό που λείπει εδώ και πολλά χρόνια από την πατρίδα μας είναι οι γεωργικές εφαρμογές. Αναφέρθηκε επιπλέον στις δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και από τη σκοπιά της υγιεινής διατροφής όσο και ως φαρμακευτικά φυτά και συμπληρώματα διατροφής. Επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης του πλούτου της χώρας μας σε βότανα, με πρότυπο τη μαστίχα ή τον κρόκο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επίσης τόνισε την αναγκαιότητα σύνταξης ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα στοχεύει στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων για ένα ενημερωμένο καταναλωτικό κοινό.

Εμμανουήλ Δομαζάκης, Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Creta Farms
«Εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά παραγωγών να παράγει σύμφωνα με μια μοναδική εκτροφή παγκοσμίως, δημιουργούμε εξειδικευμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ελέγχουμε όλα τα στάδια παραγωγής της φάρμας μέχρι το τελικό προϊόν», σημείωσε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Creta Farms Εμμανουήλ Δομαζάκης, αναλύοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα.

«Επτά στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι ανησυχούν για την ευζωία και εκτροφή των ζώων», υπογράμμισε ο κ. Δομαζάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι η εταιρεία διαθέτει 20 κατοχυρωμένες πατέντες παγκοσμίως και στάθηκε στη συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς.

Γιώργος Κατσουράνης, Διευθύνων σύμβουλος Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς
«Θα πρέπει έως το 2050 να αυξήσουμε την παραγωγή μας κατά περίπου 70%, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προστατεύοντας το εισόδημα περίπου του 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση», παρατήρησε κατά την ομιλία του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Γιώργος Kατσουράνης.

Ο ίδιος στάθηκε στην παράμετρο της ενσωμάτωσης τεχνολογίας. «Είναι κάτι τόσο σημαντικό, όμως, εδώ στην Ελλάδα μάλλον δεν το έχουμε αντιληφθεί, αφού εξακολουθούμε να είμαστε ουραγοί σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εποχή: δεν αποκτούμε τις απαραίτητες δεξιότητες, δεν υιοθετούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και δεν δημιουργούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ψηφιακή ανάπτυξη με βάση την τελευταία μελέτη της Accenture για την ψηφιακή Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Κατσουράνης, προτρέποντας για την αξιοποίηση εργαλείων και προγραμμάτων που στην πραγματικότητα απαντούν στο κεντρικό ερώτημα: «Πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μου».

Βασίλειος Μάρκου, Πρόεδρος ΔΣ, ΒΙΟΛΑΡ, Πρόεδρος, Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος
Προτάσεις για την αύξηση της αξίας της βαμβακοκαλλιέργειας διατύπωσε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα o πρόεδρος ΔΣ της ΒΙΟΛΑΡ και πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος Βασίλειος Μάρκου, υπογραμμίζοντας ότι ο τομέας σήμερα καλύπτει 2.500.000 στρέμματα, απασχολεί περισσότερους από 55.000 αγρότες και οδηγεί σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ άμεσο ετήσιο εισόδημα.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκρινε τη δημιουργία ομάδων καλλιεργητών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος στην αγορά αγροεφοδίων, αλλά και στην πώληση προϊόντος. Επίσης, μίλησε για χρήση τραπεζικών καρτών συμβολαιακής γεωργίας, ώστε να λαμβάνεται η έκπτωση του μετρητοίς στις αγορές, υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας, εξοικονομώντας σε λίπανση, άρδευση και λοιπές εισροές, καθώς και επιλογή της ποικιλίας με την μεγαλύτερη απόδοση σε ίνα και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη πιστοποίησης της παραγωγής και της ποιότητας, όπως και έγκαιρης – «ή καλύτερα, σωστής» – πώλησης του βάμβακος.

Δημήτρης Χρήστου, Διευθυντής Ανάπτυξης Αγοράς, GS1 Association Greece
Στα οφέλη από τη δημιουργία επώνυμων προϊόντων αναφέρθηκε ο διευθυντής Ανάπτυξης Αγοράς της GS1 Association Greece Δημήτρης Χρήστου κατά τη συμμετοχή του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για διευκόλυνση αφενός στην αναζήτηση των προϊόντων και στην αναγνώρισή τους, αφετέρου στην αξιολόγηση και στην επιλογή των προϊόντων. Παράλληλα, στάθηκε στην ψυχολογική ικανοποίηση από την αγορά ενός επώνυμου προϊόντος, στην απαλλαγή από το πρόβλημα των συγκρίσεων μεταξύ προϊόντων, στο Brand Loyalty, μείωση αντιλαμβανόμενου κινδύνου από την αγορά, και στη δημιουργία μίας και σταθερής εικόνας για το προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών.

Παναγιώτης Καλφούντζος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ΘΕΣγη Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας
Ο συνεταιρισμός αντιμετώπισε την κρίση και ως ευκαιρία, υπογράμμισε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα Παναγιώτης Καλφούντζος, πρόεδρος του ΘΕΣγη Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας. Φιλοσοφία των ανθρώπων του συνεταιρισμού είναι να αποτελεί ο ΘΕΣγη πρότυπο και σύγχρονο συνεταιρισμό στις μεγάλες καλλιέργειες, σύμφωνα με ευρωπαϊκά μοντέλα, ανέφερε. Ως στόχοι του συνεταιρισμού αναφέρθηκαν: η οργάνωση και ο προγραμματισμός της παραγωγής με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς, η οργάνωση της παραγωγής με την ουσιαστική υποστήριξη προς τους παραγωγούς-μέλη από τους γεωπόνους, η ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων. Έμφαση δίνεται επίσης σε καινοτόμους γεωργικές πρακτικές, αλλά και στην εκπαίδευση των μελών, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΘΕΣγη. Επισημάνθηκαν ως σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος: η μείωση επενδύσεων και απασχόλησης, η συνεχής κάμψη του γεωργικού εισοδήματος, το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, η αύξηση της «μαύρης» οικονομίας, το έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, η απουσία σχεδίου προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και, επιπλέον, οι συνεχείς αλλαγές σε επίπεδο φορολογίας, η γραφειοκρατία αλλά και η παντελής έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας. Ο κ. Καλφούντζος τόνισε ότι σήμερα χρειάζεται η επαναθεμελίωση στη χώρα μας της έννοιας του συνεργατισμού. Στη βάση όλων των παραπάνω, επισημάνθηκε πως βασικός παράγοντας για την επιτυχία ενός αγρότη ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι η προσπάθεια δημιουργίας εκμετάλλευσης με σημαντικό μέγεθος κυρίως μέσα από τη συμμετοχή σε συνεταιρισμούς.

Αντώνιος Λάσκος, Πρόεδρος, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς-Πηλίου
«Έχουμε άραγε ποτέ αναλογιστεί πόσα επαγγέλματα εξαρτώνται από την αγροδιατροφική δραστηριότητα που εμπίπτει σε μια πολύ βασική ανάγκη των ανθρώπων; Μια γρήγορη σκέψη θα μας δώσει παραδείγματα που ενισχύουν την άποψη ότι η ποιοτική αγροτική επιχειρηματικότητα αφορά ένα ευρύ φάσμα εργασιών και έναν τομέα που με τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να είναι μία ισχυρή απάντηση στην ανεργία», τόνισε κατά την ομιλία του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς-Πηλίου Αντώνιος Λάσκος.

Ο ίδιος ωστόσο τόνισε χαρακτηριστικά ότι η πολυδιάσπαση του αγροτικού χώρου και η έλλειψη συντονισμού και αυτοοργάνωσης των αγροτών δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές, γιατί πέφτουν θύματα όσων διακινούν αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, περιορίζει τα δυνητικά έσοδα του κράτους, καθώς ενισχύει την φοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία, και εν τέλει υποβαθμίζει τις δυνατότητες των ίδιων των παραγωγών για ανάπτυξη του βιοτικού τους επιπέδου.

Αναφερόμενος στον ρόλο του κράτους, ο κ. Λάσκος μίλησε για την ανάγκη να αποφευχθεί το λάθος των προηγούμενων δεκαετιών, δηλαδή το γεγονός ότι «ενώ οι Συνεταιρισμοί εισέπραξαν χρήματα, ευρωπαϊκά και κρατικά, δεν υπήρξε συντονισμένος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πόσο οργανωμένοι τελικά ήταν οι διαχειριστές των χρημάτων και πού κατέληγαν αυτά».

Θανάσης Βακάλης, Πρόεδρος ΔΣ, ΘΕΣγάλα συνεταιρισμός
Τις επιτυχίες του συνεταιρισμού στα 7 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των παραγωγών και τη διάθεση ποιοτικού προϊόντος σε χαμηλή τιμή στους καταναλωτές, όπως και στην υπεραξία που απέκτησε το κύριο προϊόν του συνεταιρισμού, το γάλα, μέσα από την καινοτομία και την επένδυση εξέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα Θανάσης Βακάλης σε ομιλία του στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του ECONOMIST στη Λάρισα. Αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα πρωτοβουλία του συνεταιρισμού για τη δημιουργία «ομπρέλας» Ελλήνων παραγωγών και συνεταιρισμών μέσω των νέων καταστημάτων του ΘΕΣγάλα, που λειτουργούν ως «συνεταιριστικές γωνιές». Παρουσίασε επίσης σειρά προτάσεων σχετικά με τα νέα συνεταιριστικά σχήματα στη χώρα, μεταξύ άλλων την ανάγκη οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι να βρίσκονται στα χωράφια και τις φάρμες (και όχι σε κάποια γραφεία), να θεσπιστεί θέση μόνιμου γενικού γραμματέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, να είναι αρκετά χαμηλότερη η φορολόγηση των συνεταιρισμών από τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων αγροτών, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα πιο επιτυχημένα αντίστοιχα συνεταιριστικά σχήματα στην Ευρώπη δεν διέπονται από κάποιον «ειδικό συνεταιριστικό νόμο».  

Ομιλίες-Παρουσιάσεις:    www.hazliseconomist.com    / www.agribusiness2018.economist.com