Εμπορικός Συλλ. Φαρσάλων: “Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

O Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων προτίθεται να υλοποιήσει νέο κύκλο Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων σε συνεργασία με το Παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ του εκπαιδευτικού οργανισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο κάτωθι θεματικό πεδίο:

«Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ»

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708 / 10-08-2007 / ΦΕΚ 1616 / Β / 17-08-2007, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων , σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Υποχρεούνται να συμμετέχουν:

Προσωπικό Επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων , τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και το κόστος είναι 80 € ανά καταρτιζόμενο.

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1,  οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Εμπορικού Επιχειρηματικού συλλόγου, Καναδά 24.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24910-26511 (Κα Μπακαλέξη Έλενα) και ώρες 8:30  έως 14:00.