Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα

1) Έγκριση της με αριθμό 5/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Τοπικών Κοινοτήτων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

2) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση – ανάπλαση του χώρου Βόρεια της Αγίας Παρασκευής» και παράταση συμβατικής προθεσμίας.

3) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης, εκτελεσθέντων πατριωτών στον οικισμό Κάτω Δασόλοφος της Τ.Κ. Δασολόφου & διάθεση πίστωσης.

4) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Πρωτομαγιά 2018» & διάθεση πίστωσης.

5) Έγκριση διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων την Πέμπτη 17.05.2018 για:

α) Εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας, β) Εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας και γ) Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Μεταμοσχεύσεις» και διάθεση πίστωσης.

6) Έγκριση διοργάνωσης Ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την Τρίτη 8.05.2018, με θέμα «Εμβόλια και Επιδημία της Ιλαράς» και παρουσίαση προγράμματος προαγωγής υγείας στα σχολεία με θέμα «Εμβόλια – Διατροφή – Κάπνισμα για παιδιά κα εφήβους (6 – 18 ετών)» και διάθεση πίστωσης.

7) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (χωραφοοικόπεδο) στην Τ.Κ. Σταυρού για επαγγελματική χρήση.

8) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φαρσάλων (Ο.Τ. 239 – επί της οδού Λαρίσης) για επαγγελματική χρήση.

9) Έγκριση απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 190/2011 Α.Δ.Σ. περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

10) Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων (φορέας Ο.Π.Α.Κ.Π.Α, ομάδα Ε΄ Οπωρολαχανικά, φορέας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ομάδα Γ΄ Είδη Οπωροπωλείου) μετά από δύο (2) άγονους διαγωνισμούς.

11) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.