Φροντιστήριο Πρότυπο: Προτεινόμενη άσκηση Πανελληνίων στο μάθημα ΑΟΘ

Ένα αρτοποιείο που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής εκτός από εργασία χρησιμοποιεί ως α΄ ύλη το αλεύρι, όπου για κάθε μονάδα άρτου απαιτείται 0,5Kgκαι κοστίζει 0,4€ το κιλό (έστω c). Επίσης για κάθε μονάδα άρτου καταναλώνει 0,5lt καύσιμο που κοστίζει 0,4€ το λίτρο (έστω κ). Όταν παράγει 500 άρτους χρησιμοποιεί 2 εργάτες ενώ όταν παράγει 900 άρτους χρησιμοποιεί 4 εργάτες και το οριακό κόστος (MC) σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 3,5€.

α) Να υπολογίσετε την αμοιβή (ω) των εργατών.

β) Αν το αρτοποιείο αποφασίσει να παράγει 1200 άρτους , πόσοι εργάτες απαιτούνται εφόσον το οριακό κόστος (MC) σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 4,15€;

γ) Γιατί το οριακό κόστος θεωρείται σημαντικό μέγεθος για μια επιχείρηση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ