Αποκτά… ταυτότητα το γάλα

Υποχρεωτικά με την ταυτότητά του (χώρα προέλευσης) θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά το γάλα, καθώς με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 ως προς την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν και ο νόμος έχει ψηφισθεί από τον Οκτώβριο του 2017, η εφαρμογή του ως προς την επισήμανση του γάλακτος τίθεται τώρα σε εφαρμογή, καθώς αναμενόταν η έκδοση της απόφασης που θα όριζε τις τεχνικές λεπτομέρειες αναγραφής.

Σύμφωνα με την απόφαση, πλέον σε όλες τις συσκευασίες γάλακτος θα πρέπει να αναγράφονται η χώρα αρμέγματος, η χώρα επεξεργασίας και η χώρασυσκευασίας. Μάλιστα θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι χώρες αναλυτικά, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για χώρα ΕΕ ή εκτός ΕΕ, ολογράφως ή με το διεθνώς αναγνωρισμένο ακρωνύμιό τους.

Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, οι χώρες αρμέγματος πρέπει να αναφέρονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσοστό πρόσμιξης. Στην περίπτωση μίξης γάλακτος, ανεξαρτήτως αναλογίας, από χώρες εντός ΕΕ, οι ενδείξεις μπορούν να αποδοθούν ενιαία ως «Προέλευση γάλακτος εντός ΕΕ» ενώ εάν η μίξη γάλακτος περιλαμβάνει χώρα εκτός ΕΕ, οι ενδείξεις μπορούν να αποδοθούν ενιαία «Προέλευση γάλακτος εκτός ΕΕ».

Η απόφαση ορίζει ότι μόνο εάν η χώρα αρμέγματος, επεξεργασίας -όπως οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία, συμπύκνωση ή παρασκευή τυρομάζας- και συσκευασίας του τελικού προϊόντος είναι μία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ένδειξη «Προέλευση Γάλακτος: όνομα χώρας» (π.χ. Ελλάδα).

Συνεπώς οι ενδείξεις που φέρουν σήμερα αρκετές συσκευασίες π.χ. 100% ελληνικό γάλα δεν είναι πλέον νόμιμες, αν δεν αναφέρεται ευκρινώς η χώρα προέλευσης. Επίσης, πλέον απαγορεύεται και η απεικόνιση της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίες.

Η χρήση της ελληνικής σημαίας νοείται μόνο σε γάλα αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης και του έχει απονεμηθεί το «Ελληνικό Σήμα» (σ.σ. η ελληνική σημαία σε σχήμα καρδιάς), βάσει της ΚΥΑ Κ4 7838/2014. Σημειώνεται ότι η απονομή και η χρήση του «Ελληνικού Σήματος» διέπεται από αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά και την καταβολή τελών για τη χρήση του.

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το αφρόγαλα, το βούτυρο, τις γαλακτικές λιπαρές ύλες, το γιαούρτι, τα τυροκομικά προϊόντα, το ρυζόγαλο, τις κρέμες και τα επιδόρπια με βάση το γάλα. Ωστόσο, για τα προϊόντα ΠΟΠ δεν χρειάζεται να αναγράφεται επιπλέον επισήμανση περί προέλευσης του γάλακτος.

Σε ό,τι αφορά την αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, αυτή γίνεται με τρόπο ανεξίτηλο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η εκτύπωση με τη μορφή inkjet, τουλάχιστον το κύριο οπτικό πεδίο της συσκευασίας του τελικού προϊόντος, πλησίον της ονομασίας πώλησης με γραμματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον ίδιου με αυτή.

Από την υποχρέωση αναγραφής προέλευσης του γάλακτος δεν εξαιρούνται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από αυτήν εξαιρούνται μόνο τα τελικά προϊόντα, τα οποία νομίμως παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτης χώρας, τα οποία τίθενται σε εμπορία στην Ελλάδα αναγράφοντας τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος.

Πηγή: euro2day.gr