Σεμινάρια για επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα – (Data Protection Office)

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως. Οι εξελίξεις είναι άμεσες και απαιτητές, καθώς απαιτείται ετοιμότητα των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer. Η Πιτσάβας network παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης-κατάρτισης με ανάπτυξη σε κύριες θεματικές ενότητες και σε συνεργασία με τη UNICERT και την Ευρωπρόοδο θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO: 17024.

Υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data

Protection Officer – DPO):

•  Όλες τις Δημόσιες Αρχές και Φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

•  Επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλης κλίμακας ή προσωπικού χαρακτήρα.

Παρακολούθηση: Δια ζώσης ή Εξ Αποστάσεως, με άρτια εκπαιδευμένους αλλά και έμπειρους καθηγητές που στόχος τους είναι η απόλυτη εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Αχιλλέως 30 Τ.Κ.: 40300 Φάρσαλα, Τηλ.: 2491023581 – 2491300434 Κιν.: 6945935019 – What’sUp : 6975617471

email: pitsavas@hol.grgpfarsala@gmail.com – Web: http://www.pitsavas.gr