Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς ευχαριστεί

Η Αμπελιά ευχαριστεί τον συγχωριανό τους Αθ. Πελεκούδα για τις δωρεά & εγκατάσταση αλουμινίων στο γήπεδο του χωριού.