Στην Λάρισα ο τυχερός αριθμός του Λαϊκού Λαχείου

Από το πρακτορείο του Γιάννη Αυγέρου «Ελπίς» επί της Παπαναστασίου, δόθηκε ο πρώτος αριθμός του Λαϊκού λαχείου 45832…

Ο τυχερός αριθμός κερδίζει το ποσό των 530.000 ευρώ.