Ο Δήμος Φαρσάλων σε πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Το  Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Άρη Καραχάλιο επισκέφτηκαν ο  Δ/ντής Π.Ε. Λάρισας κ. Σωτήρης Βούλγαρης και ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Λάρισας  «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ’’ Δημήτρης  Παπαποστόλου-αποτελούν την τριμερή Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας- και συζήτησαν για την ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018 – 2019. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος του  ΟΠΑΚΠΑ κ. Κων/νος  Δερλός.

Η συνάντησε έγινε σε πολύ καλό κλίμα και συμφώνησαν στην ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018 – 2019.